Wat betekent Nationale Hypotheek Garantie, ofwel NHG?

NHG zorgt voor het beperken van de financiële risico's bij het kopen van een huis en het aangaan van een hypotheek. Het is een garantie, of eigenlijk een borgstelling, voor jouw hypotheek bedrag.

Bericht sturen

Geheel vrijblijvend je vraag stellen om deze onder de aandacht te brengen een Erkend Hypotheek Adviseur.

Erkend Hypotheek Adviseur

Een Erkend Hypotheek Adviseur aangesloten bij ons netwerk ontvangt het verzoek / de vraag en kan hierop reageren.

Vervolg gesprek

Heb je contact gehad met de adviseur en wil je een volledig advies gesprek? Dan kan je dit vrijblijvend inplannen.

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft u een vangnet als u door omstandigheden uw hypotheek niet meer kunt betalen. Of als een restschuld overblijft na de verkoop van uw huis. De NHG is een garantie op hypotheken voor koopwoningen met een koopprijs tot de gemiddelde huizenprijs.”

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Het staat voorop dat je zelf moet kijken naar oplossingen op het moment dat je financieel de hypotheek last niet meer kunt voldoen. Een echtscheiding, verliezen van je baan of overleiden van een partner kunnen leiden tot problemen met de betaalbaarheid van je hypotheek. Blijft er een restschuld in een dergelijke situatie over, dan kan de NHG dit in sommige gevallen kwijtschelden.

 

 

De volgende grenzen gelden voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie:

  • 2020 – regulier € 310.000
  • 2020 – met energiebesparende maatregelen € 328.000
  • 2021 – regulier € 325.000
  • 2021 – met energiebesparende maatregelen € 344.500 

Het grensbedrag wordt in 2021 verhoogd in verband met de stijging in de gemiddelde huizenprijs. Ga je voor een hogere hypotheek of woning die meer waard is dan het grensbedrag? Dan heb je geen recht op Nationale Hypotheek Garantie. Twijfel je? Stuur een vrijblijvend bericht naar een aangesloten Erkend Hypotheek Adviseur en krijg vlot meer informatie. 

Het is mogelijk om als ondernemer in aanmerking te komen voor een hypotheek met nationale hypotheek garantie. Hiervoor is een inkomensverklaring ondernemer vereist en moet je als ondernemer langer dan 12 maanden werkzaam zijn. Inkomen van voorgaande jaren uit loondienst worden ook meegenomen.

Vraag via je eigen hypotheek adviseur een inkomensverklaring ondernemer aan, hiermee kun je met je adviseur een dossier aanmaken en vlot weten waar je aan toe bent. Nog geen adviseur? Vraag hier een vrijblijvend advies gesprek aan.

 

 

Kosten

De kosten voor een Inkomensverklaring Ondernemer zijn afhankelijk van de ondernemingsvorm. De bedragen staan in de opdrachtbevestiging.

Criteria voor het vaststellen van je ondernemersinkomen 

Je inkomen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde inkomen over de laatste drie kalenderjaren. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Inkomsten uit sociale uitkeringen worden buiten beschouwing gelaten. Verder mag je maximaal 1 kalenderjaar geen inkomen hebben gehad. Het gemiddelde wordt in dat geval nog steeds over drie jaar berekend.

Heb je in het laatste jaar minder verdiend dan het gemiddelde inkomen? Dan geldt het laatste jaar. Tot slot wordt gekeken naar het lopende boekjaar. Het actuele inkomen moet minstens in lijn zijn met het gemiddelde.

Doorlooptijd maximaal vijf werkdagen, 6 maanden geldig

Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging en alle benodigde stukken in pdf-formaat stelt de expert binnen vijf werkdagen het inkomen vast, dat wordt vastgelegd in de Inkomensverklaring Ondernemer. Dit document wordt in pdf-formaat per mail naar je toegezonden.

Vanaf de dagtekening van de inkomensverklaring is dit document zes maanden geldig. Binnen deze termijn kan een geldverstrekker op basis van dit document je toetsinkomen vaststellen voor een hypotheekaanvraag en op basis daarvan (en andere acceptatiestukken) jou een hypotheekofferte (een bindend aanbod) doen.

Als je voor een hypotheek met NHG gaat, dan betaal je vaak een lagere rente. Het rente voordeel hangt af van de geldverstrekker, en ligt tegenwoordig rond de 0,2%. 

Wil je contact met een HuisTransactie expert?

We kunnen je ondersteunen door het koppelen aan de juiste professional of met ons team van vastgoedspecialisten.

Compare listings

Compare